Hvordan forholde seg til Corona-virus på tannklinikken

04.03.2020

Vi hører mye om Corona-virus i de fleste kanaler for tiden. Råd om hvordan vi skal forholde oss oppdateres jevnlig. I all hovedsak gjelder det å begrense smitte. Tannlegeforeningen orienterer tannleger/tannklinikker om eventuelle tiltak og kort fortalt er det at pasienter informerer tannlegen/tannklinikken per telefon hvis man har smitte-symptomer og/eller nylig har vært i områder med Corona-smitte FØR timeavtale. Timeavtalen utsettes til man er frisk/symptomfri. https://www.fhi.no/nyheter/2020/status-koronavirus-lordag-72.-mars-2020/