Feriestengt f.o.m. 5.september  t.o.m. 13.september

26.08.2020
Hvis du har spørsmål om timeavtale, behov for å flytte en timeavtale etc. i disse periodene så send en mail til post@skarnestannklinikk.no. Telefonen vil være ubetjent under ferieavviklingen.🌼